کمیسیون گردشگری

دومین جلسه مشترک کارگروه علمی و اجرایی سمینار گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز سه شنبه، نوزدهم تیر ‌ماه سال جاری با حضور اعضای کارگروه¬های این سمینار، آقایان محمد شیرکوند "دبیر سمینار"، حبیب شاه نظری، آرش وحید، حمید اوضح، محمدرضا زهی، محمد رحمانی و خانم¬ها مانیلا مهاجر، مژگان خسرونژاد و نیلوفر محمدزاده، "نماینده اتاق"، در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای شیرکوند گزارش کلی از عملکرد دو کارگروه و برنامه¬ریزی¬های انجام شده ارائه نمودند و در ادامه در خصوص تاریخ برگزاری سمینار و نیز مدعوین داخلی و خارجی به شرح زیر تصمیم گیری شد:
با توجه به نمایشگاه¬های TTG ایتالیا و ITB سنگاپور در مهر ماه، و نیز مصادف شدن با ایام محرم و صفر، روزهای 14، 15 و 16 شهریور ماه برای برگزاری سمینار مقرر گردید.
ایشان لیست مدعوین ایرانی را به تفکیک پنل¬های مختلف سمینار پیشنهاد نموده و مدعوین ایتالیایی را به شرح ذیل ارائه کردند و از سایر اعضا خواستند ظرف مدت یک هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند :
1. ریاست جامعه تورگردانان ایتالیا
2. ریاست انجمن جامعه هتل داران ایتالیا
3. مدیر انجمن تورگردانان مسئولیت پذیر ایتالیایی
4. وزیر گردشگری و صنایع دستی ایتالیا
5. کنسول فرهنگی ایتالیا در ایران
6. ریاست Alitalia
7. سفیر ایران در ایتالیا
8. سفیر ایتالیا در ایران
9. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
10. رئیس اتاق ایران
جلسه در ساعت 17 و با تشکر از اعضای شرکت‌کننده، خاتمه یافت.
نیلوفر محمدزاده
دبیر کمیسیون گردشگری

تماشاخانه تصویر