کمیسیون گردشگری

دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم مرداد ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری جناب آقای مهندس پورفلاح و اعضای این کمیسیون، آقایان بابک اخوان، محمد رحمانی، حبیب شاهنظری، رامین آذرمنش، محمد شیرکوند، محمد اسداللهی، دارا پزشکیان و وحید نظری و خانم¬ها هانیه گوهری پور، پردیس کتان چی، مانیلا مهاجر، بی غم، شیوا لاجوردی و نیلوفر محمدزاده، "دبیر کمیسیون"، در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا تشکیل شد.
جلسه در دو بخش برگزار گردید:
1. برسی التهابات بازار گردشگری و تأثیر افزایش نرخ ارز بر این صنعت
2. بررسی سمینار گردشگری و به صرفه بودن برگزاری آن در شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشور
در بخش ابتدایی جلسه آقای مهندس پورفلاح اعلام کردند که با توجه به اینکه هفته آینده با جناب آقای مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جلسه خواهند داشت، کلیه اعضا مجموعه مشکلات حاکم در زمینه گردشگری را اعلام نموده در جلسه مطرح نمایند.
خانم مهاجر در ادامه به حضور مسافران خارجی اشاره کردند که گردشگر نیستند و صرفاً به علت پایین بودن ارزش ریال جهت خرید به خصوص خرید مواد غذایی وارد ایران می¬شوند ولی جزء گردشگر محسوب می¬شوند، در واقع تفکیک گردشگر وجود ندارد و همچنین باعث کاهش مایحتاج مردم در ایران خواهند شد.
آقای شیرکوند مزایای شرکت در نمایشگاه¬های بین المللی گردشگری را نام بردند و به اعطای ارز نمایشگاهی برای افرادی که در نمایشگاه¬های خارجی شرکت می¬کنند، اشاره کردند.
آقای شاهنظری به افزایش قیمت کالاها و افزایش حقوق کارمندان به نسبت افزایش نرخ ارز، و همچنین به کیفیت پایین زیرساخت فرودگاه¬ها که جوابگوی تعداد زیاد مسافر نخواهند بود، اشاره کردند.
آقای آذرمنش درباره عدم حمایت دولت از صادرات و تولید ملی اشاره و توضیحاتی ارائه نمودند.
آقای اخوان به مسئله افزایش بوم گردی در شرایط افزایش نرخ ارز اشاره کردند و این را نقطه مثبت در شرایط فعلی دانستند.
در پایان بخش ابتدایی جلسه قرار شد آقای مهندس موارد ذیل را در جلسه با آقای مونسان مطرح نمایند:
1. وضع گمرک خروجی به منظور کنترل خروج مایحتاج اساسی مردم، و ایجاد محدودیت و نظارت بیشتر در ابن بخش .
2. تخصیص ارز به آژانس¬ها برای اعزام هیئت در رویدادهای گردشگری به منظور استفاده از فرصت¬ها و تأمین هزینه¬ها.
3. کنترل آمار مسافران ورودی و تفکیک گردشگران به منظور ثبت و نگهداری آمار دقیق.
در بخش دوم، سمینار گردشگری و جوانب برگزاری آن در شرایط سیاسی و اقتصادی موجود مورد بحث قرار گرفت.
آقای مهندس پورفلاح از اعضا خواستند تا با توجه به شرایط موجود نظرات خود را برای برگزاری و یا به تعویق انداختن اجرای سمینار اعلام نمایند، که تعدادی از اعضا با اجرا موافق و تعدادی با به تعویق انداختن آن موافقت کردند و نهایتاً با توجه به نظرات اعضا قرار بر این شد که فرض بر اجرای سمینار باشد تا پس از مشورت آقای مهندس با آقای مونسان و هیئت رئیسه اتاق، نظر نهایی اعلام شود.
همچنین در ادامه آقای مهندس پورفلاح بر کاهش مهمانان خارجی با تأکید به افزایش هزینه¬ها توصیه کردند. ایشان به تجلیل از افرادی که در عرصه گردشگری بسیار مثمرثمر بوده اند، اشاره نمودند.
جلسه در ساعت 17:30 و با تشکر آقای مهندس پورفلاح از اعضای شرکت‌کننده در این کمیسیون خاتمه یافت.

نیلوفر محمدزاده
دبیر کمیسیون گردشگری