کمیسیون ها

معرفی

کمیسیون برندینگ 

این کمیسیون در اولین و سومین سه‌شنبه هر ماه تشکیل می‌گردد.

اطلاعیه ها

صورتجلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا-اردیبهشت 1399

ارديبهشت 22 1399

سومین جلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت سال 1399 راس ساعت 14:00 با حضور ریاست کمیسیون جناب آقای...
ادامه مطلب...