اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام نمونه نامه اعلام آمادگی جهت حضور در مجمع
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل letter.docx
نسخه
حجم 14.04 KB
نوع فایل docx (Mime فایل )
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 22/05/1399 13:41:40
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 22/05/1399 13:42:12
چک سام MD5 669fbf7e6aca8d49d9efc1a348fbf237