اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام نمونه وکالتنامه رسمی جهت حضور در مجمع
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل letter2.docx
نسخه
حجم 13.99 KB
نوع فایل docx (Mime فایل )
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 22/05/1399 13:41:43
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 22/05/1399 13:42:28
چک سام MD5 5305a884ccf3d3ec2024675cb5f4f6cf