اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام تعیین بودجه سال 1399
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل 1399.jpg
نسخه
حجم 322.24 KB
نوع فایل jpg (Mime فایل image/jpeg)
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 01/06/1399 16:48:40
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 01/06/1399 16:49:40
چک سام MD5 a134fcbdb5e825e8efd44d6f9c8ac15f