اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل acc.pdf
نسخه
حجم 1.97 MB
نوع فایل pdf (Mime فایل application/pdf)
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 01/06/1399 16:45:16
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 01/06/1399 16:46:44
چک سام MD5 737b8c4ae035d9bce763b5a94a6b2d5b