اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام گزارش هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل current.pdf
نسخه
حجم 1.96 MB
نوع فایل pdf (Mime فایل application/pdf)
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 01/06/1399 16:42:18
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 01/06/1399 16:51:20
چک سام MD5 8da8da2778de4512c8bcc6fd9ee2ab78