کاهش صادرات ایتالیا

سازمان آمار ایتالیا(ایستات) در گزارش اخیر خود درخصوص آمار تجارت خارجی ایتالیا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا را منتشر نمود. در این گزارش آمده است علیرغم تلاش دولت در ایجاد وضعیت ثبات اقتصادی پس از قرنطینه ماه مه ، بعلت کاهش شدید صادرات دو ماه قبل از آن کاهش صادرات بیشترین میزان از سال 2009 را تجربه نمود. در  سال 2020 این کاهش  برابر 9.9%  بوده که بیشترین سهم آن مربوط به کالاهای سرمایه ای است. میزان واردات ، سال گذشته به طور کلی با افت 15.3 درصدی همراه بود که بیش از دو سوم آن مربوط به کاهش هزینه  واردات فرآورده‌های نفتی بود. کاهش صادرات ایتالیا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا در سال 2020 در همه بازارهای اصلی ملموس بوده است ، اما افت کمتر از میانگین آن برای کشورهای سوئیس (-2.9)) ، ایالات متحده (-6.7)) ، چین (-0.6)) و ژاپن (-7.6٪) ثبت شده است. برعکس ، بازارهایی که بیشترین کاهش را نشان می دهند عبارتند از هند (9 / 23-٪) ، کشورهای آ.س.آن (1.16٪) و کشورهای اوپک (8 / 15-٪(  در عین حال سه ماهه چهارم سال 2020 با افزایش صادرات 4 درصدی ایتالیا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا نسبت به دوره قبل با وجود کاهش 4.6 درصد ماه دسامبر نسبت به نوامبر همراه  بوده است. در مقایسه با دسامبر 2019 ، صادرات 2020 در عوض سالانه 3.1٪ رشد داشت که در ماه نوامبر + 2٪ بود. تراز تجاری کشور در دسامبر سال 2020 در مقایسه با دسامبر 2019، به به میزان 6.8   میلیارد یورو بود به کمی افزایش به  7/7 + میلیارد یورو رسید.