افزایش ارتباطات بخش خصوصی ایران با سازمان فائو در اولویت است

نماینده جدید ایران در سازمان فائو اظهار داشت: افزایش ارتباطات بخش خصوصی ایران با سازمان فائو در اولویت قرار دارد.
وی تاکید کرد که قصد دارد در نخستین گام، حوزه فعالیت‌های مورد نیاز بخش کشاورزی کشور به ویژه در زمینه توسعه فناوری، آموزش و ترویج بهره برداران و ارتباط بخش تخصصی و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی را با دپارتمان‌های مختلف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) را پیگیری کند.
رسول زارع، نماینده جدید ایران در سازمان فائو در همین حال بر ساماندهی دفتر نمایندگی ایران در سازمان فائو اشاره و تصریح نمود: شرایط دفتر نمایندگی ایران پس از اعمال تحریم‌ها و مسائل مربوط به تبدیل نرخ ارز به ریال به گونه‌ای است که باید به آن رسیدگی شود و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه قول مساعدت داده است.
زارع ادامه داد: پس از گذراندن دو هفته دوره قرنطینه در رم به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، با مدیرکل سازمان فائو دیدار و استوارنامه ام را تقدیم خواهم کرد و پس از آن ملاقات‌هایی با معاونان دپارتمان‌های تخصصی مختلف از جمله در امور زراعی، شیلات و منابع طبیعی و افراد ذی نفوذ در این سازمان به منظور گفتگو درباره نحوه همکاری، پیشبرد برنامه‌ها و مشارکت در طرح‌ها را خواهم داشت.
وی با بیان این که تلاش می‌کند بیشترین منافع را برای کشاورزی ایران از همکاری با سازمان فائو به دست آورد، گفت که پیگیری چند پروژه مشترک میان ایران و سازمان فائو در سطح منطقه و دعوت از صاحبنظران خارجی برای آموزش و ترویج بهره برداران به صورت حضوری یا مجازی از جمله موضوعاتی است که در برنامه کاری اش گنجانده است.
زارع درباره پرداخت حق عضویت ایران به سازمان فائو نیز اذعان داشت: به دلیل تحریم‌های بانکی، چند سالی است که حق عضویت ایران به این سازمان و حتی سایر سازمان‌های بین‌المللی پرداخت نشده است، اما امیدواریم با رفع تحریم‌ها، پرداخت‌ها از طریق وزارت امور خارجه ایران صورت گیرد.
وی افزود: سازمان فائو نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جهان و توسعه کشاورزی دارد و وزارت امور خارجه ایران قطعاً اقدامات مناسب سیاسی برای رفع این مشکلات را انجام خواهد داد.
نماینده جدید ایران در سازمان فائو سطح روابط ایران و این سازمان را خوب توصیف کرد و گفت: فائو عضوی را می‌خواهد که هم به لحاظ کاری فعال باشد و هم حق عضویتش را به موقع پرداخت کند، با این حال این سازمان با مسائل سیاسی و جهانی کشور ما آشنا است و از این رو مطالبه گری در پرداخت حق عضویت را به حداقل رسانده است.
وی خاطر نشان کرد: در سازمان فائو، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جایگاه برابر دارند، اما تمرکز این سازمان بیشتر بر کشورهای در حال توسعه برای دریافت خدمات فنی و علمی و توسعه دانش است و در این راستا، کشورهای توسعه یافته، دانش و اطلاعات خود را در حوزه کشاورزی در اختیار کشورهای در حال توسعه و سایر کشورها می‌گذارند. ایران نیز در چارچوب فائو، دسترسی برابر به دانش و اطلاعات در حوزه کشاورزی تمام کشورها دارد.
نماینده جدید ایران در سازمان فائو چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه، تهران را به مقصد رم ایتالیا ترک خواهد کرد و فعالیت‌های خود در این سازمان بین‌المللی آغاز می‌کند.( خبرگزاری مهر)