حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در ایتالیا از دست رفت

به گزارش بازار، به علت همه گیری گسترده ویروس کرونا در ایتالیا و اثرات منفی ناشی از آن بر اقتصاد این کشور، طی یک سال حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در ایتالیا از دست رفته است.
در فاصله ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ تا نوامبرسال ۲۰۲۰ میلادی (آبان ۹۸ تا آبان ۹۹ شمسی) ۶۶۴ هزار فرصت شغلی در ایتالیا از دست رفته است. سقوط اشتغال در این کشور، ناشی از همه گیری بیماری کووید-۱۹ بوده که اغلب بر قراردادهای کاری با مدت زمان مشخص، اثرگذاشته است.
براساس آمارهای موجود، طی ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، ۴ میلیون و ۷۵۵ هزار نفر در ایتالیا استخدام شده اند که درمقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۰ درصد کاهش یافته است.