بیش از 1700 میلیارد یورو پس انداز سرگردان در بانک های ایتالیا

ایتالیا به طورسنتی به علت بحران‌ها و چالش‌های سوق الجیشی و عدم اطمینان محیطی، برخلاف کشورهای قدرتمند اروپا ازجمله آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، بالاجبار بجای افزایش رفاه و مصرف به تقویت ذخائر مالی رو آورده و این ویژگی در مردم ایتالیا نیز تقویت شده است.
ایتالیا به طورسنتی بعلت بحرانها و چالش های سوق الجیشی و عدم اطمینان محیطی، برخلاف کشورهای قدرتمند اروپا ازجمله آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، بالاجبار بجای افزایش رفاه و مصرف به تقویت ذخائر مالی رو آورده و این ویژگی در مردم ایتالیا نیز تقویت شده است. کاهش مصرف 10% در سال گذشته در مقابل افزایش 11% پس انداز ملی، نکته حائز اهمیتی است که بیانگر این ویژگی می‌باشد. هرچند وجود 1737 میلیارد یورو در حسابهای پس انداز در ایتالیا فرصت منحصر به فردی تلقی می‌شود اما بعلت جاری بودن این حساب ها و کوتاه مدت بودن نوع سپرده گذاری، عملاً قدرت مانور بانک ها را بسیارمحدود نموده است. مقاله ذیل که در یکی از نشریات ایتالیا به چاپ رسیده است، با نگاه انتقادی به این موضوع، راهکارهایی را برای ثمربخش کردن این حجم عظیم پول نهفته و سرگردان در ایتالیا ارائه نموده است.
بر اساس برآورد انجمن بانک های ایتالیا (ABI)، در حال حاضر موجودی حساب ها و سپرده‌های بانکی رقمی‌بالاتر از کل تولید ناخالص داخلی، یعنی 1،737 میلیارد یورو است. فقط در سال 2020 ، طبق آمار اعلامی‌بانک ایتالیا، سپرده‌های بانکی 11 درصد رشد کرده اند و در مجموع 160 میلیارد یورو پس انداز شده است. این بدان معناست که در کمتر از یک سال و نیم ، صاحبان پس انداز به تنهایی قادر به کنار گذاشتن کل یارانه‌ها و وام های نسل بعدی اتحادیه اروپا (209 میلیارد کمک و وام EU برای بازسازی به ایتالیا) هستند.
شرکت ها وموسسات غیر مالی در سال گذشته 83 میلیارد یورو پس انداز خود را افزایش دادند و در پایان دسامبر گذشته این ذخیره به 384.5 میلیارد یورو سید. این داده‌ها به همان اندازه که اطمینان بخش هستند هشدار دهنده نیز می‌باشند. برخلاف آنچه پس از بحران سال 2008 اتفاق افتاد، رکود اقتصادی همه گیر بیشترین تاثیر را بر شرکت هایی می‌گذارد که انتظار آنرا نداشته اند؛ حتی برخی از آنها در حالی که رشد قابل توجهی نیز داشته اند و صادرات خوبی کرده اند اما دچار مشکلات اقتصادی بزرگی هستند. این پس انداز عظیم احتیاطی به ویژه در دوره ای که با نرخ سود منفی روبرو بوده یا در برخی موارد حتی برای صاحبانش هزینه بر است در کنار شرایط عدم امکان مادی خانواده‌ها و مشاغل در مصرف کالاها و خدمات خاص، به انباشتگی بیش از اندازه، پس‌اندازها منجر شده است. در صورت تداوم عدم اطمینان به پایان وضعیت اضطراری کرونا ، انتظار می رود تمایل به مصرف کماکان کاهش یابد. به همین دلایل، آمار شرکت ها و فعالیت های مدیریت دارایی گسترش چشمگیری را ثبت کرده است. صاحبان پس اندازها به مدیران و مشاوران حرفه ای مراجعه می‌کنند و در تلاش برای حفظ ارزش واقعی سرمایه گذاری‌های خود می باشند.