بازگشت تماشاگران ایتالیایی به ورزشگاه‌ها

مقامات سری آ در نظر دارند تا تماشاگران را به استادیوم ها باز گردانند.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری فوتبال ایتالیا مقامات برگزاری سری‌آ ایتالیا درنظر دارند از ابتدای ماه میلادی پیش رو (۱۱ اردیبهشت) دیدارهای فوتبال را حداکثر با حضور هزار تماشاگر برگزار نمایند.
بر اساس این گزارش دیدارهایی که در فضای بسته برگزار می‌شود حداکثر پذیرای ۵۰۰ تماشاگر و دیدارهای در فضای باز میزبان هزار تماشاگر خواهند بود. با این وجود به نظر می‌رسد این اتفاق در مناطقی رخ خواهد داد که از نظر شیوع ویروس کرونا شرایط کم خطرتری دارند.