برگزاری نشست فوق العاده جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در وزارت امورخارجه ؛

نشست فوق العاده ای با حضور همه دست اندرکاران در موضوع جذب سرمایه گذاری‌های خارجی تشکیل گردید. در این جلسه که ریاست آن مشترکا بر عهده لوئجی دی مایو، وزیر امورخارجه و جانکارلو جورجتتی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا بود به موضوعات زیر پرداخته شد: مشخص نمودن تسهیلات مالیاتی برای مدت زمانی که از پیش تعیین شده است، تقویت برنامه توسعه،ایجاد مناطق آزاد تجاری ویژه در جنوب ایتالیا، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و معرفی کالاهای ساخت ایتالیا در نمایشگاه‌ها و بازارهای الویت دار، افزایش دفاتر مؤسسه تجارت خارجی (Ice) در خارج از کشور، تاسیس شورای ملی شرکت های چند ملیتی، و ارائه تسهیلات به منظور تشویق شرکت های ایتالیایی که فعالیت های تولید خود را به خارج انتقال داده اند برای بازگشت به ایتالیا
(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله مورخ 21 آوریل 2021، ص 3)