با توجه به کاهش ابتلا به ویروس کرونا کاهش خطر آلودگی به ویروس کرونا در ایتالیا

باتوجه به کاهش تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا و کاهش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌های ایتالیا، میزان شاخص آلودگی به این ویروس نیز در سراسر ایتالیا کاهش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری ایتالیایی آجی، باتوجه به کاهش تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا و نیز کاهش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌های ایتالیا، میزان شاخص آلودگی به این ویروس نیز در سراسر ایتالیا کاهش یافته است.
اتاق کمیته مقابله با همه گیری ویروس کرونا در ایتالیا در گزارشی اعلام کرد: برای سومین هفته متوالی، شاخص آلودگی به این ویروس در حال کاهش بوده و به ۷۲ صدم درصد رسیده است. این در حالی است که طی هفته پیش، این میزان برابر با ۷۸ صدم درصد بود.
موسسه عالی بهداشت ایتالیا وابسته به وزارت بهداشت و درمان این کشور نیز اعلام کرد: در آخرین هفته پایش، همه استان‌های این کشور "کم خطر" رده بندی شده اند و شاخص آلودگی به ویروس کرونا در آن‌ها کم‌تر از یک است.
در این هفته نیز هیچ کدام از بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان‌های ایتالیا از سطوح بحرانی اعلام شده در آن‌ها فراتر نرفته اند. بدین ترتیب، میزان اشغال تخت‌های بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه پایین‌تر از شرایط بحرانی اعلام شده، یعنی کم‌تر از ۱۵ درصد است. بنابراین، تعداد بیماران بستری شده در این بخش‌ها نیز از هزار و ۶۸۹ به هزار و ۳۲۳ بیمار کاهش یافته است.
میزان مراجعه افراد به مراکز بهداشتی و درمانی ایتالیا نیز کاهش یافته است.