ایتالیا در مکان هجدهم از نظر جذابیت سرمایه گذاری قرار دارد

بنا به گزارش سال 2020 اطاق مشاوره اقتصادی EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI، اقتصاد کشور ایتالیا از نظر شاخص جذابیت جهانی هنوز عقب است. در ماه سپتامبر امسال، این نهاد قرار است رتبه بندی سال 2021 خود را ارائه کند. در این رتبه‌بندی کشور آلمان در بین 144 کشور در رده اول قرار گرفت ایتالیا در رتبه 18 جدول جذابیت سرمایه گذاری قرار گرفت.این در حالی است که ایتالیا "زنده و سرحال" است، رتبه اول در اتحادیه اروپا از نظر تعداد شرکت های کوچک و متوسط (SME)، دومین کشور تولید کننده در اتحادیه اروپا و هفتمین کشور در جهان. اولین کشور به عنوان چاپ نشریات علمی در 20 سال گذشته،  رتبه اول در بخش بازیافت زباله و سومین کشور در منطقه یورو از نظر کنترل انتشار گازهای گلخانه ای محسوب می‌گردد.