مشکلات مالی دو شرکت هواپیمایی ایتالیا (Alitalia, Ita)

کمیسر شرکت هواپیمایی آلیتالیا با مدیران سندیکاهای کارگری ایتالیا ملاقات نمود و از عدم توانایی این شرکت در پرداخت حقوق کارکنان به دلیل دریافت نکردن کمک های دولتی خبر داد. (دولت قرار است دو نوع کمک به شرکت هواپیمایی ارائه دهد، یکی کمک 100 میلیون یورویی و دیگری کمک 40 میلیون یوریی بابت خسارت ناشی از کووید 19) از طرفی شرکت هواپیمایی تازه تاسیس ایتا (Ita) که قرار است در حجمی‌کوچکتر جایگزین شرکت آلیتالیا شود نیز از هزینه کردن 20 میلیون یوری اولیه که برای تاسیس این شرکت سرمایه گذاری شده بود، اطلاع داد. این شرکت نیز امیدوار است وزارت دارایی میزان سرمایه خود را در این شرکت تا 800 میلیون یورو افزایش دهد. رقمی‌که 400 میلیون از آن برای خرید بخش Aviation شرکت آلیتالیا هزینه خواهد شد.
(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 10 ژوئن، ص 26)