چراغ سبز بروکسل به برنامه ریکاوری ایتالیا و اظهارات نخست وزیر

روزنامه ایل مساجرو : "ماریو دراگی" نخست وزیر ایتالیا به منظور اخذ تأییدیه رسمی طرح ملی ریکاوری این کشور از کمیسیون اتحادیه اروپا که بر اساس آن ایتالیا ظرف 6 سال آینده حدود 200 میلیارد یورو کمک مالی از بروکسل (مبلغ 209 میلیارد یورو شامل 82 میلیارد کمک بلاعوض و 127 میلیارد به صورت وام به ایتالیا تعلق می‌گیرد) دریافت خواهد کرد، در رم با "اورسولا فون درلاین" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار داشت.
طبق همین گزارش، "دراگی" در جریان کنفرانس خبری مشترک با "فون درلاین" با ابراز «خرسندی از ارزیابی مثبت کمیسیون اروپا نسبت به طرح ریکاوری ایتالیا»، تأکید کرد : « برای برقراری عدالت بیشتر در کشور و احیای رشد اقتصادی این پروژه را تدوین کرده ایم که البته چالش مهم تر اجرای آن است. ما باید بتوانیم به نحو مطلوب و موثر از کمک های مالی اتحادیه استفاده کنیم. تحقق طرح ریکاوری ملی مسئولیت بزرگی برای ایتالیا و آغاز فصل نوینی برای این کشور است».