بهبود وضعیت گرشگری خارجی

براساس نظرسنجی گردشگری بانک ایتالیا،  گردشگری خارجی در ایتالیا به لطف بهبود برنامه‌های همه گیری و واکسیناسیون در حال بهبود است و می‌تواند "از طریق گواهینامه به اصطلاح پاس سبز و سایر اقدامات با هدف تسهیل سفر در قلمرو اروپا و همچنین اقدامات احتمالی افزایش یافته و با از سرگیری جریان گردشگری از ایالات متحده " رونق بیشتری بیابد. همه گیری باعث شد ایتالیا 27 میلیارد درآمد در سال 2020 از هزینه‌های گردشگران خارجی را از دست بدهد.