شگفتی‌های جهان از نگاه فیزیکدان ایتالیایی

دنیای اقتصاد : کتاب «جاهایی در جهان که مهربانی مهم‌تر از قانون است» نوشته کارلو روولی با ترجمه سمانه نوروزی منتشر شد. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات کارلو رووِلی، فیزیک‌دان نظری ایتالیایی،‌ است که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، در روزنامه‌ها و مجلات ایتالیا منتشر شده است. رووِلی در این کتاب ما را به سفری از طریق علم، تاریخ، فلسفه و سیاست دعوت می‌کند؛ سفری در زمان، از ارسطو تا به امروز و سفری در مکان، از نقش بال پروانه‌ای بر زمین تا درون سیاه‌چاله‌های ناشناخته در اعماق فضا. جهان سرشار از پدیده‌هایی است که مطالعه درباره هرکدام از آنها قطعه‌ای از راز هستی را آشکار می‌کند. از سازوکار شگفت‌انگیز آگاهی هشت‌پا تا فضای بی‌کران رازآلود، هرچه در این جهان هست، بخشی از این شگفتی را در خود دارد و انسان از دیرباز در کار مشاهده آن است. رووِلی در این مجموعه ‌مقالات با بینشی بدیع به این موضوعات می‌نگرد و با هوشیاری‌ خاصی نگاه ما به جهان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. کتاب «جاهایی در جهان که مهربانی مهم‌تر از قانون است» در ۲۱۹ صفحه و به قیمت مناسب از سوی نشر چترنگ منتشر شده است.