ایتالیا چطور بهترین المپیک تاریخ خود را رقم زد؟

ورزشکاران ایتالیایی در توکیو بهترین عملکرد خود را در تاریخ المپیک با یک سیاست خاص ثبت کردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از استار، اجازه ایتالیا به گروهی از ورزشکاران به تمرین در زمان قرنطینه در حالی که بسیاری که از کشورها در قرنطینه بودند جواب داده و این کشور بهترین نتیجه ممکن را در توکیو کسب کرد.
ورزشکاران ایتالیایی موفق به کسب ۳۹ مدال شده اند که بیشتر از قدرتهای سنتی ورزش های اروپایی آلمان و فرانسه است و حتی بیش از ۳۶ مدالی که ایتالیا در المپیک خانگی خود در رم در سال ۱۹۶۰ به دست آورده بودند.
آنها اکنون بهترین عملکرد خود را در تاریخ المپیک توانستند در توکیو ثبت کنند تا نشان دهند سیاستی که در زمان قرنطینه داشتند جواب داده است.
جیووانی مالاگو رئیس کمیته المپیک ایتالیا که کشورش میزبان المپیک زمستانی ۲۰۳۲ است گفت: این بزرگترین المپیک برای ایتالیا بود. من به کل هیئت اعزامی و به این تیم فوق العاده ای که به ایتالیا شادی بزرگی بخشید، افتخار می کنم.
در حالی که سایر کشورها سالن های ورزشی، استخرها و پیست ها را بدلیل همه گیری که جان میلیون ها نفر را در سراسر جهان گرفت، تعطیل می کردند، ایتالیا برای ۲۵۰ نفر از ورزشکاران نخبه شرایطی را فراهم کرد تا تمرین کنند و حتی مرخصی های بسیار کمی نیز برای آنان در نظر گرفت.
برای مدال آوران جدا از افتخار ملی مبلغ جایزه ای نیز وجود دارد که اکنون در انتظار آنهاست. برای کسانی که مدال طلا گرفتند معادل ۱۸۰،۰۰۰ یورو تقریباً سه برابر قهرمانان المپیک فرانسه پرداخت می شود.