فرصت های فراوان شرکتهای ایتالیایی در ایران

دومنیکو پالمیری ، دبیرکل ایسیا( موسسه ایتالیا-آسیا) با انتشار یادداشتی در ایتالیا اینفورما با عنوان پیش بینی "سناریوی فرصت برای شرکت های ایتالیایی" بیان داشت:
ایران کشوری با پشتوانه صنعتی قوی، مشاغلی که با فناوری ایتالیایی ایجاد شده و جمعیت 80 میلیون نفری عمدتا جوانان فعال و تحصیل کرده که با سیستم کسب و کار آشنا هستند و برخلاف تصور عموم ، درصد بالایی از اشتغال زنان ، فرصت ویژه ای برای ایتالیا است. در حالی که از یک سو تحریم های اقتصادی مانع پیشرفت صنعتی این کشور شده ، از سوی دیگر آنها به خلاقیت و تکیه بر خودکفایی و استقلال در بسیاری از بخش های کلیدی صنعت ایران پیشرفت های شگرفی نموده اند...
برای مشارکت کارآفرینان ایتالیایی در بازار ایران شرایط ایده آلی وجود دارد که می‌تواند به همکاری موثرتری تبدیل شود. ظرفیت تولید قابل توجه ایران ، وجود منابع انسانی بسیار واجد شرایط و هزینه‌های پایین انرژی در ایران در ترکیب با فناوری و طراحی ایتالیایی که برخاسته از حسن شهرت ایتالیا در این کشور است، ترکیب عالی برای همکاری و بهره مندی دو طرف را فراهم می‌آورد.
از لحاظ تاریخی ایتالیا یکی از شرکای اصلی جمهوری اسلامی ایران بوده است ، تا جایی که در گذشته حدود 30 میلیارد یورو توافق نامه بین دو کشور امضا شده است که امکان فعال شدن را دارد. 5 میلیارد یورو خط اعتباری توسط دولت ایتالیا در سال 2017 برای پروژه‌ها در ایران تأیید شده است. ایده ما این است که تولید مشترک بهترین استراتژی است. شرکت های ایتالیایی باید برای رقابت در بازار ایران تلاش کنند. تولید مشترک فقط یک شعار نیست ، بلکه یک استراتژی برنده برای هر شرکت ایتالیایی است که دارای چشم انداز صادرات است. "