رشد بخش صنعت در ماه جولای

بر اساس گزارش منتشره مرکز آمار ایتالیا، در ماه ژوئن ، گردش مالی بخش صنعت ، بدون درنظر گرفتن عوامل فصلی ، 3.1 نسبت به ماه قبل افزایش یافته است ، این رشد در در بازارهای خارجی 4.7 + و در بازار داخل 2.1 + بوده است.
افزایش نرخ اشتغال 5 ماهه 2021
موسسه ملی امنیت اجتماعی INPS در گزارش خود اعلام نمود در پنج ماه اول سال 2021، فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط کارفرمایان خصوصی بالغ بر 2 میلیون و 412 هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال 2020 (17%+) افزایش چشمگیری داشته است در همین دوره مشاغل از دست رفته 1،795،000 بود که نسبت به سال قبل 12 درصد کاهش یافته است. تراز بین استخدام و فسخ قرارداد در 5 ماه اول 616،509 واحد مثبت بود ، که عمده اثر آن ناشی از افزایش اشتغال در ماه مه (683،057) و تراز مثبت بین ایجاد و خاتمه مشاغل بود که در این ماه به 256،767 واحد رسید.
کاهش آمار ورشکستگی شرکتها
بر اساس داده‌های اتاق تجارت ایتالیا Unioncamere-InfoCamere تعداد شرکت هایی که مجبور به اعلام ورشکستگی به دادگاه شده تا فعالیت خود را تعطیل کنند ، کمتر از دوره قبل از همه گیری کرونا شده است. بر اساس داده‌هایی که از ثبت شرکت ها در اتاق بازرگانی گرفته شده است ، در شش ماهه اول سال 2021 ، 46667 شرکت ثبت مراحل قانونی ورشکستگی را آغاز کردند ، در حالی که این آمار در دوره مشابه سال قبل از آن بیانگر کاهش 5،380 شرکت نسبت به دوره اضطراری کووید است که معادل 13.3- درصد است.