ایتالیا: اتحادیه اروپا طالبان را براساس اقدامات آن ارزیابی خواهد کرد

وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که اعضای اتحادیه اروپا موافقت کرده‌اند تا طالبان را براساس اقدامات آن مورد ارزیابی قرار دهند.
لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا طی سخنانی در مجمع عمومی مجلس سنای این کشور اعلام کرد که ایتالیا و اعضای اتحادیه اروپا موافقت کرده‌اند برای ادامه حمایت از مردم افغانستان، طالبان را براساس اقدامات این گروه ارزیابی کنند.
او اظهار داشت: رویکرد ایتالیا پیش از همه چیز بخشی از یک رویکرد مشترک در سطح اروپا است. این را در نشست غیررسمی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در اسلوونی مورد بررسی قرار دادیم. و با یکدیگر توافق کردیم به‌خاطر اینکه بتوانیم به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهیم، طالبان را نه براساس اظهاراتش، بلکه با توجه به اقدامات آن ارزیابی کنیم.
وزیر امور خارجه ایتالیا افزود: اقدامات طالبان براساس 5 معیار؛ همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، احترام بر حقوق بشر به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها، تشکیل یک دولت فراگیر، اطمینان از دسترسی امن بشردوستانه، صدور مجوز خروج آزادانه برای افراد مایل به ترک کشور ارزیابی خواهد شد.
دی مایو تصریح کرد: وزیر امور خارجه قطر من را درباره کمک‌های فنی که برای احیای فرودگاه کابل ارائه کرده‌اند، مطلع کرد. پروازهای داخلی از سرگرفته شده است. وزیر (قطر) اطمینان دارد امنیت فرودگاه دوباره برقرار خواهد شد.