افزایش 60% قیمت گندم وتاثیر آن فرآورده‌ها

از ابتدای سال 2021 تاکنون قیمت گندم 60 درصد افزایش یافته است. قیمت انواع ماکرونی و پاستا نیز با روند افزایشی روبروست. ریکاردو فلسیتی، مدیرعامل کارخانه تولید ماکارونی به همین نام و رئیس صنف تولیدکنندگان ماکارونی  Unione italiana ، این موضوع را  طوفانی نامید که در بازار گندم ایجاد و بر سایر بازارها تأثیر گذاشته و می‌تواند مرزهای قیمتی بازار ماکارونی را بشکند. وی معتقد است قیمت گندم دوروم که در سال 2021 حدود 60 درصد و تا 500 یورو در تن افزایش یافت ممکن است تا ماه دسامبر به اوج 600 یورو برسد . افزایش مصرف ، شرایط نا مساعد تولید و پدیده استثنایی آب و هوایی از علل ای افزایش ذکر شده است.خشکسالی در کانادا و سیل در اروپا ، به ویژه در فرانسه ، دقیقاً در دوره گل دهی و برداشت مزارع منجر شد تولید گندم دوروم 2021 کاهش یافت.