وصول اولین قسط از کمک اتحادیه اروپا به ایتالیا

کمیسیون اروپا 24.9 میلیارد یورو به عنوان پیش پرداخت 13 درصدی از کل مبلغ کمک (وام و کمک بلاعوض) 191.5 میلیارد یورویی بابت بازیابی اقتصادی به ایتالیا پرداخت کرد.
بخشی از این کمک 24.9 میلیارد یورویی یعنی 8.957 میلیارد یورو به صورت کمک بلاعوض است که معادل 13 درصد از 68.9 میلیارد یارانه برنامه ریزی شده می‌باشد و مبلغ 15.937 میلیارد یورو نیز وام است که معادل 13 درصد از 122.6 میلیارد یورو مصوب می‌باشد. پرداخت 87 درصد باقیمانده بر اساس میزان تکمیل اهداف تعیین شده انجام می‌شود.
37درصد از مجموع کمک ها به برنامه بازیابی و انعطاف پذیری ایتالیا برای اطمینان از طرح انتقال به اقتصاد سبز، به اصلاحات و سرمایه گذاری تخصیص یافته است، در حالی که 25 درصد از کل کمک به توسعه طرح های دیجیتالی شدن اقتصاد اختصاص یافته است. به طور خاص، کمیسیون اروپا در گزارش خود یادآوری کرده است که برای تضمین گذار سبز 32.1 میلیارد یورو به شبکه راه آهن سریع السیر و تکمیل کریدورهای ریلی باری اختصاص می یابد.
سرمایه گذاری فیشر ایتالیا: حمل و نقل محلی پایدار از طریق توسعه مسیرهای دوچرخه، بدون انتشار کربن شامل توسعه مترو، تراموا و اتوبوس برقی، از جمله احداث ایستگاه‌های شارژ الکتریکی خودرو در سراسر کشور و ایستگاه‌های سوخت گیری هیدروژن برای حمل و نقل جاده ای و ریلی افزایش خواهد یافت.
در حمایت از تحول دیجیتالی 13.4 میلیارد یورو اختصاص می یابد، طرح هایی از جمله ارتقاء فناوری دیجیتال برای مشاغل، با طرح اعتبار مالیاتی با هدف حمایت و تسریع تحول آنها از جمله طرح های مصوب هستند.
تقویت تاب آوری اقتصادی و اجتماعی: 26 میلیارد یورو نیز به منظور افزایش تأمین امکانات مراقبت از کودکان، اصلاح نظام حرفه کادر آموزشی، بهبود سیاست های فعال بازار کار و مشارکت زنان و جوانان در بازار کار با تقویت آموزش های حرفه ای اختصاص می یابد.
3.7 میلیارد یورو برای اصلاح و نوسازی مشاغل عمومی، تقویت ظرفیت اداری و اصلاح و دیجیتالی شدن دادگاه‌های مدنی و کیفری برای کوتاه شدن مدت رسیدگی‌های قضایی اختصاص می یابد. سرمایه گذاری و اصلاحات بیشتر با بهبود تدارکات عمومی و خدمات عمومی محلی، کاهش تأخیر در پرداخت و رفع موانع رقابت در محیط کسب و کار اختصاص خواهد یافت.
نخست وزیر ماریو دراگی اعلام کرد ایتالیا بیشترین سرمایه را از برنامه‌های نسل بعدی اتحادیه اروپا می‌برد. برنامه ملی بازیابی و انعطاف پذیری در 22 ژوئن توسط کمیسیون اروپا تصویب شد. ایتالیا یکی از اولین کشورهایی است که این پیش تامین مالی را دریافت کردند، "تخصیص این منابع عظیم همه ما را به احساس مسئولیت در قبال تعهداتی که نسبت به خود، نسبت به آینده و اروپا داریم فرا می خواند. ما بهبودی پایدار و عادلانه می خواهیم، بنابراین باید به طور موثر و صادقانه این کمک ها را هزینه کنیم. ایتالیا یکی از اولین کشورهایی است که این "پیش تامین مالی" بازیابی را دریافت کرده است. این امر باید ما را تشویق کند تا در مسیر اصلاحاتی که چهار ماه قبل توسط پارلمان با اکثریت زیادی به تصویب رسید، ادامه دهیم. در شش ماه اول دولت نحوه نظارت و حکمرانی برنامه پارلمان، اصلاحات مدیریت دولتی و تدارکات و دولت در راستای برنامه، اصلاحات رقابت و برنامه اصلاحات مالیاتی را ارائه خواهد کرد."
پائولو جنتیلونی، کمیسر اروپایی نیز به مناسبت پرداخت اولین قسمت از بازیابی به ایتالیا، اظهار داشت: "طرح نسل آتی اتحادیه اروپا موسوم به NextGenerationEU یک فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری در ارتقاء قدرت ایتالیا است". " تامین مالی امروز اولین گام ملموس برای شروع سرمایه گذاری‌ها و اصلاحاتی است که ایتالیا متعهد به انجام آن است. این یک فرصت منحصر به فرد برای ایتالیا و راه اندازی مجدد اقتصاد و ساختن آینده ای پایدار برای نسل های بعدی است."