عرضه و تقاضای نامتعادل در بازار کار ایتالیا

طبق مطالعه اخیر Censis-Confcooperative ، بیش از 21 میلیارد یورو معادل 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه عدم تطابق عرضه و تقاضای بازار کار در ایتالیا می‌باشد. این ضرر اقتصادی حاصل ناهماهنگی در بازار کار یا عدم ارتباط بین تقاضا و عرضه نیروی کار می باشد. پدیده ای که به صدها شرکت مربوط می‌شود و نمی‌توانند فرد مورد نیازشان را برای استخدام پیدا کنند و یا هزاران کارگری که نمی‌توانند شغلی پیدا نمایند. مائوریزیو گاردینی، رئیس کنفدراسیون شرکتها، تصریح می‌کند "اگر شرکت ها می‌توانستند تمام پرسنل مورد نیاز خود را استخدام کنند، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 از 5.9٪ به 7.1٪ افزایش می یافت."
در تجزیه و تحلیل علل این ناسازگاری و شکاف بزرگی که مشاهده می‌شود، به بررسی کمبود نیروی انسانی در بخشهایی که با کمبود متخصصان با مهارتهای لازم پرداخته شده، بطور دقیق این میزان کمبود در بخش ساختمان سازی (2.4)، خدمات اطلاعات و ارتباطات (2.1) و فعالیت های هنری، ورزشی و سرگرمی (2.1) درصد می‌باشد. در فعالیت های اقامتی و پذیرایی، این نرخ با افزایش 0.4 واحدی نسبت به سه ماهه اول سال جاری به 2.3 درصد رسید.
منبع: mfa.ir