تظاهرات مردم ایتالیا در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی

رم- ایران‌پرس: مردم ایتالیا در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، با فراخوان اتحادیه‌های کارگری در ایتالیا و همزمان با اعتصاب عمومی 24 ساعته در این کشور، عصر دوشنبه، ده‌ها هزار نفر در شهرهای بزرگ ایتالیا از جمله رم به خیابان‌های آمدند.
تظاهرکنندگان در شهرهای بزرگ ایتالیا با سردادن شعارهای ضد دولتی، به سیاست‌های اقتصادی دولت ماریو دراگی Mario Draghi نخست‌وزیر ایتالیا انتقاد کردند.
تظاهرکنندگان همچنین درخواست حل مشکلات اقتصادی، افزایش درآمدها، حمایت دولت از بیکاران، اعطای تسهیلات بانکی و ممانعت از اخراج کارگران و کارمندان را دارند.
درپی پایان حمایت‌های دولتی از کارکنان بخش‌های خصوصی در ایتالیا و پایان دوره ممنوعیت اخراج آن‌ها به سبب بحران کرونا، بسیاری از کارگران و کارمندان در این کشور در آستانه اخراج قرار گرفته‌اند.
درهمین حال؛ تعداد زیادی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به علت پیامد‌های سنگین ویروس کرونا در ایتالیا اعلام ورشکستگی کرده‌اند.