دیدار استفان راوانان نماینده ویژه ایتالیا در امور سوریه با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی

این دیدار در تاریخ ۲۸ مهر در حاشیه نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار و‌ در خصوص آخرین تحولات سوریه بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار راوانان به اهمیت بازیگری ایران در منطقه و بویژه سوریه ، تاکید نمود.
وی اضافه کرد دولت ایتالیا در مبارزه با تروریسم ، پیگیری راه حل سیاسی بحران سوریه و ارائه کمک های بشردوستانه به مردم سوریه در قالب و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، فعالیت دارد .
مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار به نیاز اساسی مردم سوریه به دریافت کمک های بشر دوستانه اشاره کرد.
وی در ادامه خواهان بازگشت پناهندگان به کشورشان و ریشه کن شدن تروریسم در سوریه شد و تاکید کرد آرامش سوریه ، موجب ثبات در منطقه شده و ادامه سیاست تحریم های آمریکایی و اروپایی کمکی به حل بحران سوریه نخواهد کرد .
در خاتمه دو طرف توافق کردند رایزنی‌های خود پیرامون کمک به بحران سوریه را در آینده ادامه دهند.