صادرات ، جزء پویا و اساسی رشد اقتصادی ایتالیا

وزیر امور خارجه لوئیجی دی مایو اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان آمار ایتالیا(ISTAT ) در ماه آگوست ، صادرات ایتالیا نسبت به ماه قبل آن 0.6 درصد و نسبت به آگوست 2020 به میزان 17.8 درصد رشد داشته است. ارزش صادرات در هشت ماهه اول سال نزدیک به 332 میلیارد یورو می‌باشد، در حالیکه ارزش ثبت شده صادرات در هشت ماهه اول سال 2020 (271 میلیارد) و در همان دوره در 2019 معادل 316 میلیارد بوده است. داده‌های تجارت خارجی منتشر شده توسط Istat نشان می دهد که چگونه صادرات ایتالیا همچنان در حال رشد است و به عنوان یک جزء پویا و اساسی برای رشد اقتصادی ایتالیا محسوب می‌شود. در هشت ماه اول امسال ،رشد صادرات ایتالیا بهتر از آلمان ، اسپانیا و فرانسه بوده است. و نه تنها در مقایسه با سال گذشته بلکه در مقایسه با سال 2019 که سال رکورد صادرات ایتالیا با رقم332 میلیارد یورو در مقایسه با 316 در سال 2019، بود هم بهتر عمل کرده است.
منبع: وزارت امور خارجه و esteri