آغاز کار اکثر بورس‌های اروپایی با روند صعودی

معاملات بازارهای بورس کشورهای اروپایی به جز بورس آلمان با سیر صعودی آغاز شد.

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازار‌های بورس کشورهای اروپایی به جز بورس آلمان امروز پنجشنبه 11 نوامبر 2021 فعالیت خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با افزایش جزئی ارزش در سطح 483.7 واحد قرار گرفت.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با 0.30 درصد رشد به 7 هزار و 362 واحد و شاخص «دکس 30» بورس آلمان با 0.07 درصد افت به 16 هزار و 53 واحد رسیدند.

همچنین شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.13 درصد افزایش به 7 هزار و 54 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا به 27 هزار و 552 واحد ارتقا یافت.

نرخ برابری یورو/ دلار نیز در سطح 1.1474 واحد قرار گرفت.