زمان برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌ها

1

کمیسیون برندینگ

20 آذرماه

ساعت 14

2

کمیسیون پولی و بانکی

23 آذرماه

اعلام می‌گردد

3

کمیسیون صنایع

25آذرماه

اعلام می‌گردد

4

کمیسیون گردشگری

26 آذرماه

اعلام می‌گردد