کتاب راهنمای جامع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کتاب راهنمای جامع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در محل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا موجود می‌باشد.

از علاقمندان دعوت می‌شود جهت استفاده از این منبع با تعیین وقت قبلی اقدام نمایند.