زمان برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌ها

1

کمیسیون برندینگ

20 آذرماه

ساعت 14 الی 16

2

کمیسیون پولی و بانکی

23 آذرماه

ساعت 15 الی 17

3

کمیسیون صنایع

25آذرماه

ساعت 14 الی 16

4

کمیسیون گردشگری

26 آذرماه

ساعت 15 الی 17