برگزاری دو نمایشگاه بین‌المللی در شهر کارارا-ایتالیا

کومپوتک، نمایشگاهی بین المللی با موضوع کامپوزیت پیشرفته، کاربردهای چندگانه و فن آوری های وابسته است و تنها رویداد تجاری ایتالیا مختص مواد کامپوزیت می باشد و از پنجم تا هفتم فوریه (16تا 18 بهمن 1398) در محل نمایشگاههای بین المللی شهر کارارا در استان توسکانا در ایتالیا برگزار می گردد.

همچنین نمایشگاه بین المللی سی تک (Seatec)، از پنجم تا هفتم فوریه (16تا 18 بهمن 1398) با موضوع فناوری، عرضه، دیزاین و ارائه نوآوری در زمینه ساخت قایق، کشتی و ناو با حضور شرکتهای متخصص در این حوزه و در محل نمایشگاههای بین المللی شهر کارارا برگزار می گردد.