ساعت کاری اتاق از 8:30 صبح الی 14:30 می‌باشد

با توجه به شرایط فعلی، ساعت کاری اتاق تا اطلاع ثانوی شنبه تا چهارشنبه از 8:30 صبح الی 14:30 می‌باشد.