عرض تسلیت

جناب آقای دکتر بخشنده
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

درگذشت اندوهبار پدر ارجمندتان را به جنابعالی و فامیل گرامی تسلیت گفته و برایتان بردباری و آرامش آرزو می‌نماییم.