مورد توجه اعضای محترم که گذرنامه خود را جهت اخذ روادید به کنسولگری ایتالیا تحویل داده‌اند

لطفا طبق فرمت زیر مشخصات خود را به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نموده تا زمان تحویل گذرنامه مشخص گردد.

 

321