ایتالیا مرزهای خود را به روی کشورهای عضو شینگن باز کرد

از روز سوم ژوئن ایتالیا مرزهای خود را به روی کشورهای عضو شینگن باز کرده است.