اعلام آمادگی جهت همکاری

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند،

چنانچه در زمینه تولید یا عرضه اقلام زیر فعال می‌باشند با اتاق مشترک ایران ایتالیا با شماره 88750086، داخلی 103 سرکار خانم ارشادپور تماس حاصل فرمایند.

 1. Naphta
 2. Sulphur
 3. Urea
 4. Limestone
 5. Fuel Oil (low Sulphur)
 6. D2 Diesel 5000 PPM 0.5 Sulphur
 7. Heavy End Gasoil
 8. Gypsum
 9. Bitumen 60/70
 10. Clinker
 11. LPG
 12. Benzene Octane A87 & A91
 13. Base Oil