عرض تسلیت

جناب آقای دکتر حمید حسینی

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

 

مصیبت جانگداز فقدان مادر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برایتان از درگاه خداوند شکیبایی آرزومندیم.

 

هیئت رییسه اتاق ایران و ایتالیا