عرض تسلیت به جناب آقای برادران

جناب آقای مهندس برادران،
عضو محترم هیئت رئیسه اتاق ایران و ایتالیا

ضایعه جانگداز درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، از ایزد یکتا برایتان صبر و شکیبایی آرزو داریم.
هیئت رئیسه اتاق ایران و ایتالیا