عرض تسلیت به جناب آقاي مهندس بهروز فروتن

جناب آقاي مهندس بهروز فروتن

بنيان گذار صنايع غذايي بهروز

با تاسف بسيار درگذشت همسر ارجمندتان را به جنابعالي، خانواده محترم و دست‌اندركاران صنعت غذا، صميمانه تسليت گفته و براي جنابعالی بردباري و آرامش آرزو مي‌نماييم.

هيات رييسه اتاق ايران و ايتاليا