عرض تسلیت به جناب آقاي دكتر آل اسحق

مراتب همدردی اينجانب، هيات رئيسه و اعضاء اتاق ايران و ايتاليا را به مناسبت از دست دادن برادر بزرگوارتان را پذيرا باشيد....

روحشان شاد .

پروردگار به جنابعالی و خانواده ارجمند آرامش و بردباری عطا فرمايد.

احمد پورفلاح

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا