تسهیلات سرمایه‌گذاری در ایتالیا

تسهیلات سرمایه گذاری در ایتالیا
www.invitalia.it


Invitalia ، آژانس توسعه ملی ایتالیا وابسته به وزارت اقتصاد ایتالیا است.
این آژانس در جهت رشد اقتصادی ایتالیا فعالیت می کند و بر روی بخش های راهبردی برای توسعه و اشتغال‌زایی تمرکز دارد.
از جمله فعالیت های این آژانس، ارائه تسهیلات برای شرکت های جدید و استارتاپ های نوپا، تامین مالی پروژه های کوچک و بزرگ با طرحهای کامل توسعه در بخش نوآوری و ارزش افزوده، کمک به مدیریت دولتی برای تسریع اختصاص منابع عمومی و ملی و همچنین ارزش گذاری و خدمات دهی برای بخش میراث فرهنگی است.
Invitalia همچنین مرجع شرکت های خارجی است که می خواهند در کشور ایتالیا کسب و کار راه اندازی کرده و یا کسب و کار خود را گسترش دهند. این آژانس از مرحله مقدماتی تا مرحله نهایی، طیف گسترده ای از اطلاعات و خدمات پشتیبانی را ارائه میدهد.
Invitalia از برنامه های استراتژیک و ابتکاری با مقیاس قابل توجه، از طریق جذب سرمایه گذاری های خارجی، با هدف تقویت ساختار تولید کشور پشتیبانی می کند.
قرارداد توسعه این آژانس به اجرای برنامه های صنعتی ، گردشگری و حفاظت از محیط زیست کمک میکند.

قرارداد توسعه چیست ؟
با قرارداد توسعه، Invitalia از سرمایه گذاری های کلان در بخش های صنعتی ، گردشگری و حفاظت از محیط زیست پشتیبانی میکند.
برای این قرارداد مراحل Fast Track، توافقنامه توسعه و توافقنامه برنامه پیش بینی شده است که راهکاری به نفع پروژه های بزرگ استراتژیک با تأثیر قابل توجه بر سیستم تولید هستند.
بخشنامه Mise در تاریخ 15 آوریل 2020 ، بودجه اختصاص یافته برای راهکارهای جدید Fast Track را به شرکتهایی اختصاص می دهد که متقاضی درخواست تسهیلات قرارداد توسعه با ارائه پروژه هایی در راستای اقتصاد سبز (پایداری محیط زیست و اقتصاد دورانی) و در بخش زیست پزشکی و پزشکی از راه دور (تقویت سیستم ملی تولید دستگاه ها ، فناوری ها و خدمات برای پیشگیری از وضعیت اضطراری سلامت) هستند.

مربوط به چه شرکت‌هایی می‌شود؟
قرارداد توسعه هم برای شرکتهای ایتالیایی و هم غیر ایتالیایی امکان پذیر است.

اشخاصی که تسهیلات را دریافت میکنند:
- شرکت پیشنهاددهنده ، که ابتکار عمل را به دست گرفته و مسئول هماهنگی فنی و اقتصادی قرارداد است.
- هر شرکتی که به شرکت اولیه ملحق و در جهت پروژه های سرمایه گذاری تحت قرارداد توسعه فوق الذکر کار کند.
- افراد شرکت کننده در پروژه های تحقیق، توسعه و نوآوری مربوطه.
قرارداد توسعه میتواند به صورت گروه شرکتی نیز تنظیم گردد که قرارداد شبکه ای نام دارد. در این صورت شرکت حاصل از ادغام این شرکتها به عنوان مخاطب قرارداد با Invitalia خواهد بود.

تامین مالی کدام پروژه‌ها ؟
برنامه توسعه موضوع قرارداد می تواند از نوع صنعتی ، توریستی یا محیط زیستی باشد.
از یک یا چند پروژه سرمایه گذاری و پروژه های تحقیقی ، توسعه ای و نوآوری ، متصل به یکدیگر و کاربردی تشکیل شده است.
همچنین میتواند شامل پروژه های زیرساختی یا پروژه های مرتبط با منافع عمومی باشد.

کدام مزایا؟
قرارداد توسعه مزایای مالی زیر را فراهم می کند:

- کمک هزینه بلاعوض برای تاسیسات
- کمک هزینه بلاعوض در هزینه ها
- بودجه تسهیلی
- یارانه بهره.
اندازه تسهیلات به نوع پروژه (سرمایه گذاری یا تحقیق ، توسعه و نوآوری) ، محل پروژه و اندازه شرکت بستگی دارد. تسهیلات تشویقی برای پروژه های زیست محیطی متفاوت است.

تسهیلات توافقنامه توسعه
برای برنامه هایی با مقیاس بزرگ، که از اهمیت استراتژیک ویژه ای برخوردارند ، روند خاصی به نام توافقنامه توسعه معرفی شده است که به یک مسیر بهتر برای منابع ، کاهش زمان و مشارکت بیشتر مدیران دولتی را تعریف میکند.
منظور از پروژه های بزرگ، پروژه هایی با سرمایه حداقل 50 میلیون یورو است. (20 میلیون برای بخش فرآوری محصولات کشاورزی)
اگر حداقل یکی از عناصر متمایز زیر وجود داشته باشد، یک پروژه دارای اهمیت استراتژیک تلقی می شود: تأثیر قابل توجه بر اشتغال زایی، توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی و هماهنگی با دستورالعمل های صنعت 4.0.
Invitalia به این نوع پروژه ها در اختصاص منابع و زمان ارزیابی و فعال شدن اولویت میدهد و زمان بررسی این پروژه ها از 120 به 90 روز کاهش می یابد.
این توافقنامه به درخواست شرکتهای پیشنهاد دهنده فعال می شود. این شرکتها می توانند با ارسال فرم از طریق ایمیل PEC به آدرس cds2015@pec.invitalia.it، در موضوع ایمیل، شماره رهگیری ارائه شده توسط سامانه مربوطه در زمان ارائه برنامه را بنویسند.
اگر بررسی نتیجه مثبت داشته باشد (اهمیت استراتژیک و واجد شرایط بودن پروژه سرمایه گذاری تایید شود)، Invitalia روند اداری را با اطلاع رسانی به وزارت توسعه اقتصادی جهت تکمیل توافقنامه توسعه آغاز می کند.
در صورت عدم اهمیت استراتژیک پروژه، درخواست تسهیلات در نوبت بندی زمانی قرار میگیرد.
" در بخشنامه Mise در تاریخ 15 آوریل 2020، منابعی که به قراردادهای توسعه اختصاص داده شده است برابر با 300 میلیون یورو میباشد که مربوط به نوآوری در پروژه های درخواستی است که بعد از این تاریخ ارائه شده باشند:
- دارای تاثیر زیست محیطی یعنی تغییر فناوری در پروژه ها در جهت سازگاری با محیط ریست و هماهنگ با اقتصاد دورانی باشند. (بودجه اختصاص یافته: 100 میلیون یورو)
- مربوط به بخش پزشکی و پزشکی از راه دور با هدف تقویت سیستم ملی برای تولید دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و همچنین فناوری ها و خدمات با هدف جلوگیری از بحران سلامت باشد. (بودجه اختصاص یافته: 200 میلیون یورو)
فرم ها بر روی سایت به روز رسانی شده اند و قسمتی در آنها پیش بینی شده که اگر برنامه ها یکی از این موارد را در بر بگیرند میتوانند داوطلب دریافت این بودجه شوند."

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/accordo-di-sviluppo

تسهیلات توافقنامه برنامه
برای سرمایه گذاری هایی که تأثیر قابل توجهی در رقابت پذیری مناطق دارند ، وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا روند فعال سازی توافقنامه های برنامه (که توسط این وزارت ، Invitalia ، استانداری ها ، ارگان های دولتی و شرکت ها امضا شده است) را تعیین کرده است که به بخشهایی از آن، منابعی اختصاص داده شده است.
اگر برنامه "تأثیر مهم و قابل توجه" در سیستم تولید رقابتی داشته باشد و یکی از عناصر زیر در آن در نظر گرفته شود میتواند از تسهیلات بهره مند شود:
- تأثیر قابل توجه در اشتغال زایی
- بازیابی یا بازسازی ساختارهای تعطیل شده
- نوآوری های مهم در محصول یا فرآیند (سازگاری با صنعت 4.0 - حضور یک پروژه تحقیقاتی-صنعتی و توسعه آزمایشی- اهداف حفاظت از محیط زیست طبق قوانین مرجع)
- توانایی جذب سرمایه گذاری های خارجی یا حضور پررنگ در بازارهای خارجی (گردش مالی بالای خارجی)
- محلی سازی گردشگری در مناطق و توانایی کمک به ایجاد ثبات در تقاضای گردشگری

ارائه درخواست:
توافقنامه برنامه به درخواست شرکتها فعال می شود.
برای اطمینان از مدیریت سریع پروسه، توصیه می شود که ، قبل از ارسال درخواست به Invitalia ، شرکت ها با مدیران استانی مربوطه تماس بگیرند تا از تمایل استانها به تأمین مالی در آن زمینه خاص و شرط لازم برای امضای توافق نامه، مطلع شوند.
اگر بررسی، نتیجه مثبت داشته باشد، Invitalia روند کار را آغاز می کند و برای تکمیل توافقنامه برنامه، به وزارت توسعه اقتصادی و مدیران مربوطه اطلاع می دهد.
در صورت عدم موافقت مدیران استانی برای اولویت تامین مالی و امضای توافقنامه برنامه، تقاضای تسهیلات مالی به ترتیب زمانی بررسی می شوند.

برای ارائه درخواست باید:
- فرم مربوطه تکمیل شود.
- با یک ایمیل PEC به آدرس cds2015@pec.invitalia.it ارسال و در قسمت موضوع شماره پروتکل دریافت شده از سامانه فرستاده شود.
" در بخشنامه Mise در تاریخ 15 آوریل 2020، منابعی که به قراردادهای توسعه اختصاص داده شده است برابر با 300 میلیون یورو میباشد که مربوط به نوآوری در پروژه های درخواستی است که بعد از این تاریخ ارائه شده باشند:
- دارای تاثیر زیست محیطی یعنی تغییر فناوری در پروژه ها در جهت سازگاری با محیط ریست و هماهنگ با اقتصاد دورانی باشند. (بودجه اختصاص یافته: 100 میلیون یورو)
- مربوط به بخش پزشکی و پزشکی از راه دور با هدف تقویت سیستم ملی برای تولید دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و همچنین فناوری ها و خدمات با هدف جلوگیری از بحران سلامت باشد. (بودجه اختصاص یافته: 200 میلیون یورو)
فرم ها بر روی سایت به روز رسانی شده اند و قسمتی در آنها پیش بینی شده که اگر برنامه ها یکی از این موارد را در بر بگیرند میتوانند داوطلب دریافت این بودجه شوند."

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/accordo-di-programma

تسهیلات قرارداد توسعه برای حفاظت از محیط زیست
قرارداد توسعه برای حفاظت از محیط زیست برای جذب سرمایه در راستای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده ایجاد شده است.
سرمایه گذاری حداقلی در این بخش 20 میلیون یورو (7.5 میلیون یورو برای فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی) است و می تواند در استانهای باسیلیکاتا ، کامپانیا ، کالابریا ، پولیا و سیسیل انجام شود.
پروژه های تحقیقی، توسعه و نوآوری در این بخش دارای تسهیلات نیستند.
منابع در دسترس در این بخش 100 میلیون یورو میباشند.
درخواست ها در این بخش فقط به صورت آنلاین در سامانه مربوطه ارائه میشوند.
برای درخواست باید:
1- در سامانه مخصوص خدمات آنلاین Invitalia ثبت نام کرده و یک آدرس ایمیل رسمی ارائه کرد.
2- به اکانت شخصی وارد شده و تقاضای انلاین را ارائه کرد.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/contratto-di-sviluppo-per-la-tutela-ambientale