اخذ ویزای اقامت ایتالیا از طریق سرمایه‌گذاری

از فوریه سال 2020 و تغییرات درقوانین سرمایه‌گذاری در ایتالیا، دولت ایتالیا تصویب نمود که از طریق سرمایه‌گذاری امکان دریافت ویزای اقامت در ایتالیا ومتعاقبا شهروند اتحادیه اروپا، وجود خواهد شد.

می‌توان از 3 طریق ویزای سرمایه‌گذاری را کسب نمود:

1-    دریافت پیشنهاد کار از سوی یک شرکت در ایتالیا

در این نوع همکاری، شخص ابتدا پیشنهاد کار از سوی یک شرکت ایتالیایی را دریافت نموده و پس از تایید، شرکت ایتالیایی راساَ اقدام به انجام پروسه لازم جهت کسب ویزای تجاری را، خواهد نمود.

2-    نمایندگی خرید یک شرکت ایتالیایی در ایران

همانند ویزای نوع یک، این ویزا نیز توسط شرکت ایتالیایی برای نماینده خود از دولت ایتالیا درخواست می گردد مشروط بر اینکه شرکت ایرانی بعنوان نماینده، تا سقف 55 هزار یورو از شرکت ایتالیایی به صورت ماهیانه خرید داشته باشد و براساس قوانین باید Deposit لازم نیز در ایتالیا گذاشته شود که بر اساس تشخیص شرکت سرمایه‌گذاری که کارهای ویزا را پیش می برد این Deposit تعیین می‌گردد.

3-    سرمایه گذاری با ایجاد یک شرکت و یا دفتر در ایتالیا

این نوع ویزای سرمایه‌گذاری با ایجاد شرکت در ایتالیا مقدور می گردد و شخص به ترتیب به ارقام 250 هزار یورو، 500 هزار یورو و 1،200،000 یورو می‌تواند سرمایه گذاری نماید.

ابتدا ویزای اقامت برای شخص صادر شده و این فرد موظف است ظرف مدت 90 روز اقدام به سرمایه گذاری در ایتالیا نماید و چنانچه در ظرف 90 روز سرمایه گذاری نکند ویزای وی ملغی می شود. به همراه ویزا، اجازه اقامت نیز به شخص داده می شود.

ضوابط:

  • در ویزای نوع سوم، اشخاص می توانند به راحتی به صورت کوتاه مدت به ایران و اروپا رفت و آمد داشته باشند اما اگر به صورت 6 ماه مداوم خارج از خاک اتحادیه اروپا باشند، ویزا و اجازه اقامت لغو می گردد.
  • ویزا به مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت و پس از 5 سال با زمان بیشتری تمدید خواهد شد
  • عموما اشخاصی که برای ویزا و اجازه اقامت در ایتالیا اقدام می نمایند باید به دفترخانه هر شهر مراجعه نمایند، و سردفتر لیست کامل مدارک به همراه فرم Nullaosta را درخواست می نماید و در صورت عدم ارائه مدارک، دفترخانه از تایید مدارک و مهر تایید خودداری می‌ورزد اما در انواع ویزای سرمایه‌گذاری و شیوه‌های متفاوت آن، در صورت داشتن کسری مدارک، سردفتر کاملا به پروسه اشراف دارد و مدارک را مورد تایید قرار می دهد.
  • پس از طی مدت لازم و دریافت ویزای اقامت، شخص برای اعضای خانواده خود نیز می‌تواند درخواست ویزا نماید.

کلیه پروسه ویزاهای فوق الذکر از طریق شرکت Investor Visa در ایتالیا صورت می‌گیرد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با اتاق مشترک ایران وایتالیا به شماره 88750086، داخلی 108 سرکار خانم انصاف جو تماس حاصل فرمایند.