ارتباط با شرکتهای تولیدی در زمینه بسته بندی

از شرکتهای فعال در زمینه بسته بندی علاقمند به ارتباط با شرکتهای تولیدی دعوت بعمل می اید از طریق این اتاق به معرفی خود بپردازند
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٨٨٧٥٠٠٨٦ داخلي ١٠٨ سرکار خانم انصاف جو تماس حاصل فرمایند