تعطیلی اتاق روز شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

به اطلاع می‌رساند اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ تعطیل می‌باشد.