عرض تسلیت به جناب آقاي مک وارطانوسیان

جناب آقای مک وارطانوسیان

 

مصیبت جانگداز فقدان مادر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برایتان از درگاه خداوند شکیبایی آرزومندیم.