معرفی دوره آموزشی مدیریت بحران با رویکرد کارآفرینی

  

  

معرفی دوره آموزشی

  

1ـ عنوان دوره : مدیریت بحران با رویکرد کارآفرینی (Entrepreneurial Approach)  Crisis Management  

2ـ مدرس :

ـ دکتر وحید ناصحی فر

3ـ هدف دوره :

ـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهای مدیران و كارشناسان

4ـ طول دوره : 12 ساعت

 

 

5ـ محتوی دوره :

1ـ تعریف بحران و انواع بحران

2ـ فرآیند مدیریت بحران

3ـ طبقه بندی بحران ها

شش سئوال (The Six Ws)

مثالهايي از بحران

6ـ بحران های طبیعی

7ـ اتفاقات صنعتی

8ـ بحران های اقتصادی

9ـ بحران در کسب و کار

10ـ بحران در شرکتهای کوچک و واحدهای تجاری SBU

11ـ الگوی انسان مبارز : ویژگیهای مدیران بحران

12ـ روششناسي مديريت بحران : شناخت بحران، افراد کلیدی، مدیریت رسانه

13ـ مديريت بحران اثربخش : منابع ، تجهیزات ، آمادگی و تمرین

14ـ 10 گام در مديريت بحران

15ـ استراتژي هاي تهية برنامه مديريت بحران

16ـ اجزاءيك برنامة مديريت بحران

17ـ خلاقيت، نوآوري و كارآفريني در شرايط بحران

18ـ مدیریت ریسک و قانون مورفی

19ـ سناریونویسی در مدیریت بحران

20ـ کارگاه آموزشی : تهیه فهرست و اولویت بندی بحران ها و ذینعفان

21ـ کارگاه آموزشی : تهیه برنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

22ـ کارگاه آموزشی : برنامه های پیش گیری، مداخله و سالم سازی

 

افراد متقاضی شرکت در این دوره، فرم زیر را تکمیل و به آدرس info@iiccim.ir ارسال نمایند.

جهت دریات تاییدیه فرم با شماره 88750086 داخلی 101 تماس حاصل فرمایید.